Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

Oceń ten artykuł
(459 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Druk potwierdzający przejęcie odpowiedzialności materialnej przez pracownika(-ków) za powierzone mienie. Druk dla pracodawcy chcącego zabezpieczyć powierzone pracownikowi mienie (nałożyć odpowiedzialność materialną na pracownika). W celu właściwego zabezpieczenia mienia pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, na podstawie której pracownicy ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za dane aktywa. Zgodę na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej muszą wyrazić wszyscy zatrudnieni w miejscu powierzenia mienia, w przeciwnym wypadku zawarcie takiej umowy będzie nieskuteczne. Odpowiedzialność pracowników rozpoczyna się od dnia powierzenia im mienia a kończy w razie ustania stosunku pracy lub odstąpienia od umowy przez pracownika lub pracodawcę. Potwierdzenie przejęcia przez pracownika odpowiedzialności za sprzęt będący własnością firmy wymaga podpisania dokumentu umowy o odpowiedzialności materialnej. Udokumentowanie tego faktu jest formalnością chroniącą pracodawcę przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez pracowników. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom objętym wspólną odpowiedzialnością materialną możliwość nadzoru nad powierzonym mieniem przez swobodny dostęp do niego podczas wykonywania pracy. Umowę z pracownikami o wspólnej odpowiedzialności można zawrzeć, gdy liczba pracowników w miejscu powierzenia mienia nie przekracza: 8 - przy pracy na jedną zmianę, 12 - na dwie zmiany, 16 - na trzy zmiany, 24 - na jedną zmianę w zakładach usługowych, żywienia zbiorowego oraz sklepach samoobsługowych. Aby pracownicy mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności, muszą wystąpić wszystkie warunki odpowiedzialności ogólnej tj. szkoda, związek przyczynowy oraz wina. Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej musi określać: rodzaj sprzętu objętego współodpowiedzialnością, dane pracowników, którym pracodawca powierza mienie, wskazywać w jakiej części każdy z pracowników odpowiada za powierzone mienie oraz podpisy osób odpowiedzialnych. Istotny jest iż każda zmiana składu osobowego osób wspólnie odpowiedzialnych wymaga zawarcia nowej umowy

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.