Instrukcja inwentaryzacji / inwentaryzacyjna

Oceń ten artykuł
(702 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja inwentaryzacji wzór. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku. Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Okres przechowywania dokumentacji min. 5 lat. Część wstępna instrukcji inwentaryzacji zawiera m.in. odniesienie do aktów prawnych, na podstawie których została sporządzona. Decydujące znaczenia przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych w aspekcie techniczno - organizacyjnym mają zasady rachunkowości oraz księgowości, jak również: Kodeks pracy oraz Kodeks cywilny. Jeżeli na ostateczny kształt instrukcji inwentaryzacyjnej mają także wpływ wewnętrzne instrukcje czy zarządzenia, także powinny one zostać w niej wymienione. Ustawa o rachunkowości nie wskazuje na konieczność wydania specjalnego wewnętrznego zarządzenia dotyczącego inwentaryzacji jednak opracowanie i wdrożenie odpowiedniej instrukcji inwentaryzacyjnej jest niezbędnym elementem efektywnie działającego procesu inwentaryzacyjnego. Stosowne przepisy wewnętrzne dotyczące organizacji inwentaryzacji (np. instrukcja inwentaryzacyjna, zespoły spisowe czy komisja inwentaryzacyjna) powinny być zatwierdzone przez kierownika jednostki jako instrukcja inwentaryzacyjna i wydane w formie dokumentu. Wzór instrukcja inwentaryzacji posiada: datę i miejsce powstania dokumentu, dane jednostki, tytuł oraz numer zarządzenia oraz paragrafy dot. zakresu obowiązków i odpowiedzialności, rodzajów i metod inwentaryzacji, terminów i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji, techniki spisu z natury, dokumentacji inwentaryzacyjnej a także termin wejścia w życie zarządzenia oraz podpis kierownika jednostki

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 4
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.