Ewidencja zakupów VAT

Oceń ten artykuł
(428 głosów)

gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja zakupów VAT - wzór. Prowadzona jest dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług. Nie jest określony wzór ewidencji zakupów VAT, zgodnie z ustawą powinien on jednak gwarantować prawidłowe ustalenie wartości podatku VAT (do zapłaty lub zwrotu). Zestawienie danych najczęściej ma formę tabeli z odpowiednio prowadzonymi zapisami. Istnieje wariant rozbudowy kolumn rejestrów lub opracowanie szeregu rejestrów tematycznie tożsamych z przedmiotem transakcji zakupu. W przypadku VAT podatnicy prowadzą dwie niezależne ewidencje, gdzie odzwierciedlają dokonaną w okresie rozliczeniowym sprzedaż (rejestr sprzedaży) oraz rejestr zakupów VAT, w której wykazywane są zakupy. Ewidencja zakupu służy przede wszystkim prawidłowemu wyliczeniu kwoty podatku naliczonego. Rejestr zakupu powinien zawierać następujące dane: datę wpływu faktury, numer pozycji w rejestrze, numer faktury, NIP sprzedawcy, nazwę i siedzibę sprzedawcy, wartość dostawy w cenie zakupu brutto (łącznie z VAT), wartość zakupu w cenie netto, kwoty podatku naliczonego, wartość zakupów nieopodatkowanych, wartość zakupów, od których VAT nie podlega odliczeniu. Według obowiązujących przepisów w rejestrze zakupu VAT nie trzeba ewidencjonować zakupów związanych: wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, nieopodatkowanymi oraz czynności od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wydatki takie nie mają wpływu na prawidłowe rozliczenia podatku od towarów i usług oraz ostateczną wysokość zobowiązania podatkowego, ale można je ujmować w rejestrze VAT w osobnych rubrykach, jako nieuprawniające do odliczenia VAT. W ewidencji zakupu oraz w deklaracji kwoty muszą być wyrażane w złotych. Faktury VAT, w których kwoty podane zostały w obcych walutach, przed wpisaniem do rejestru należy przeliczyć na złote według średniego kursu NBP wskazanej waluty, w dniu powstania obowiązku podatkowego

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Excel / xls

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.