Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa nożyc gilotynowych. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje kluczowe aspekty pracy operatora nożyc gilotynowych, wpływające na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc gilotynowych definiuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż w zakresie bhp i ppoż. oraz zapoznana z Instrukcją BHP przy obsłudze nożyc gilotynowych, może przystąpić do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP przy obsłudze nożyc gilotynowych odnosi się do konieczności sprawdzenia zamocowania osłon części ruchomych i innych urządzeń zabezpieczających, stanu instalacji elektrycznej oraz silnika głównego by wyeliminować wszelkie zagrożenia wypadkowe. Wzór Instrukcji BHP przy obsłudze nożyc gilotynowych zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z stosowaniem niewłaściwych metod pracy, nieużywaniem odzieży i środków ochrony osobistej czy pozostawianiu maszyny w ruchu bez obsługi lub nadzoru. Instrukcja BHP dla obsługi nożyc gilotynowych powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa montażownicy opon. Wzór instrukcji w kategorii bezpieczeństwo i higieny pracy dotyczący czynników, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo operatora montażownicy opon. Montażownica jest automatycznym sprzętem do wymiany opon, w tym opon bezdętkowych (posiada dodatkowo urządzenie do pompowania, zbiornik sprężonego powietrza oraz manometr). Instrukcja BHP - obsługa montażownicy opon powinna być umieszczona w zakładzie wulkanizacji i serwisie ogumienia w dostępnym miejscu i każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Operator obsługujący montażownicę musi być przeszkolony w zakresie bhp i posiadać ważne badania lekarskie, bez przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku. Instrukcja BHP dla obsługi montażownicy opon określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z maszyny. Dokument Instrukcji BHP - obsługa montażownicy opon powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji urządzenia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP obsługi montażownicy opon definiują czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do pracy z maszyną i w toku pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP dla obsługi montażownicy opon zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z montażownicą oraz charakterystykę działań dotyczących sytuacji awaryjnych

Instrukcja BHP obsługi prasy hydraulicznej. Wzór dokumentu Instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje najważniejsze zasady przy obsłudze prasy. Dokument instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu oraz właściwą odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja może rozpocząć pracę z maszyną.

W formularzu instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej wyszczególnione są wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznej, hamulca oraz osłon. Instrukcja BHP prasy hydraulicznej wskazuje na konieczność stosowania do zakładania i zdejmowania ciężkich przedmiotów urządzeń transportowych tj.: wciągniki, żurawie, suwnice oraz wózki jezdniowe z odpowiednim osprzętem. We wzorze instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej nadmienione zostały czynności zabronione oraz operacje jakie należy przeprowadzić po zakończeniu pracy. Czytelna Instrukcja BHP prasy hydraulicznej powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym dla pracownika miejscu.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa oczyszczarki bębnowej. Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Instrukcja BHP - obsługa oczyszczarki bębnowej, obejmuje główne zagadnienia dotyczące czynności na stanowisku operatora oczyszczarki bębnowej, które wpływają na bezpieczeństwo pracownika. Oczyszczarki bębnowe są elastycznym, niskobudżetowym rozwiązaniem do czyszczenia partii odpornych na obracanie elementów, w możliwie najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób. Instrukcja BHP - obsługa oczyszczarki bębnowej powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Wzór Instrukcji BHP dla obsługi oczyszczarki bębnowej określa, że wyłącznie pracownik bez przeciwwskazań zdrowotnych, który odbył instruktaż z zakresu bhp i ppoż., zapoznany z Instrukcją BHP obsługi oczyszczarki bębnowej może podejmować czynności na wskazanym stanowisku. Instrukcja BHP przy obsłudze oczyszczarki bębnowej odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego oczyszczarki, skontrolowaniu stanu hamulca i taśmy hamulcowej, sprawdzenia stanu oświetlenia stanowiska oraz dopuszczalnej wagę materiału dedykowanego do czyszczenia. Wzór Instrukcji BHP obsługi oczyszczarki bębnowej zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych, występujących w sytuacji stosowania niewłaściwych metod operatorskich przy obsłudze oczyszczarki bębnowej

gotowy wzór / szablon dokumentu Instrukcja BHP - obsługa prasy do metali. Wzór dokumentu obsługi prasy do metali z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, definiujący główne aspekty obsługi prasy do metali, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla obsługi prasy do metali powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcją urządzenia wykorzystywanego na stanowisku pracy. Dokument Instrukcji BHP obsługi prasy do metali określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż w zakresie bhp i ppoż., przeszła odpowiednie szkolenie zawodowe, posiada odzież ochronną, zapoznana jest z instrukcją obsługi danego sprzętu oraz z niniejszą Instrukcją BHP - obsługa prasy do metali może przystąpić do pracy z urządzeniem. Instrukcja BHP - obsługa prasy do metali powinna zawierać elementy dotyczące sprawdzenia: czy uchwyty do ściągania materiału z tłocznika lub wykrojników nie są uszkodzone, czy przyrządy zamknięte (całkowicie osłonięte) są w dobrym stanie technicznym oraz czy wszystkie osłony części ruchomych są założone. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP dla obsługi prasy do metali definiują czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP - obsługi prasy do metali zawiera punkt dotyczący prac niedozwolonych podczas użytkowania urządzenia oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, gdy pracownik ma prawo przerwać prace i zwrócić się o pomoc do przełożonego

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa piły tarczowej do kamienia. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje główne aspekty pracy operatora piły tarczowej do kamienia, wpływające na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP - obsługa piły tarczowej do kamienia określa, że tylko pracownik bez przeciwwskazań zdrowotnych, który odbył instruktaż w zakresie bhp i ppoż., zapoznany z Instrukcją BHP obsługi piły tarczowej do kamienia, może podjąć się zadań na tym stanowisku. Dokument Instrukcja BHP dla obsługi piły tarczowej do kamienia odnosi się do konieczności sprawdzenia zamocowania osłon części ruchomych i innych urządzeń zabezpieczających, trwałego zamocowana na wale napędzającym, sprawdzeniu czy tarcza piły nie jest pęknięta lub uszkodzona a zęby piły nie wypadły lub nie ulegają rozlutowaniu. Wzór Instrukcji BHP obsługi piły tarczowej do kamienia zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z stosowaniem niewłaściwych metod pracy, nieużywaniem odzieży i środków ochrony osobistej czy pozostawianiu maszyny w ruchu bez obsługi lub nadzoru. Instrukcja BHP obsługi piły tarczowej do kamienia powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa mechanicznych nożyc do blachy. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który dotyczy warunków obsługi nożyc do blachy, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia. Nożyce mechaniczne przeznaczone są do cięcia prętów ze stali węglowej i stopowej, mają również zastosowanie na placach budów, w hurtowniach stali, zakładach wykonujących zbrojenia oraz warsztatach mechanicznych. Instrukcja BHP - obsługa mechanicznych nożyc do blachy określa, że jedynie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, która przeszła instruktarz bhp i ppoż. oraz zapoznana z Instrukcją BHP obsługi mechanicznych nożyc do blachy, może samodzielnie posługiwać się danym sprzętem. Dokument Instrukcji BHP - obsługi mechanicznych nożyc do blachy odnosi się do konieczności sprawdzenia czystości oraz stanu technicznego urządzenia tj. zabezpieczenie części ruchomych osłonami tak, by uniemożliwiony został przypadkowy dostęp do mechanizmów będących w ruchu (wałków, kół zamachowych, przekładni zębatych i pasowych). Wzór Instrukcji Instrukcja BHP - obsługa mechaniczne nożyce do blachy zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu pracy, w trakcie i po jej zakończeniu. Instrukcja BHP - obsługa mechaniczne nożyce do blachy powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa piły tarczowej do drewna. Wzór dokumentu Instrukcji BHP obsługi piły tarczowej do drewna z kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, zawiera kluczowe zasady pracy z piłą tarczową, mające główny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla obsługi piły tarczowej do drewna powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Warunki pracy panujące podczas cięcia piłą tarczową wymagają szczególnej dbałości o porządek na stanowisku pracy oraz noszenia sprzętu i odzieży ochronnej. Instrukcja BHP dla obsługi piły tarczowej do drewna określa konieczność prawidłowego zabezpieczenia włącznika energii, sprawdzenia trwałego zamocowana urządzenia na fundamencie, skontrolowaniu osłon oraz stanu tarczy (brak pęknięć i uszkodzeń). Dokument Instrukcji BHP obsługi piły tarczowej do drewna powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego pracownika oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy, w trakcie oraz po jej zakończeniu. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP obsługi piły tarczowej do drewna definiują zasady i sposoby bezpiecznego użycia pilarki oraz jej eksploatacji. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP obsługi piły tarczowej do drewna zawiera także punkt dotyczący czynności zabronionych podczas pracy operatora oraz charakterystykę prac po zakończeniu ciecia piłą tarczową

Instrukcja BHP stolarni / zakładu stolarskiego. Wzór dokumentu Instrukcji BHP dla stolarni / zakładu stolarskiego z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, zawiera najważniejsze zasady pracy w zakładzie stolarskim, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla zakładu stolarskiego powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik stolarni powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn i urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Warunki pracy panujące w stolarniach wymagają od pracowników szczególnej dbałości o porządek na stanowisku pracy, włączaniu wentylacji i wyciągów oraz noszenia sprzętu i odzieży ochronnej. Instrukcja BHP stolarni / zakładu stolarskiego określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by uniknąć zagrożeń wypadkowych, pożarowych, a nawet wybuchowych. Dokument instrukcji BHP dla stolarni / zakładu stolarskiego powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji narzędzi. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP dla stolarni / zakładu stolarskiego definiuje zalecenia szczegółowe dotyczące pracy z każdym urządzeniem. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP dla stolarni zawiera także punkt dotyczący czynności zabronionych podczas pracy w zakładzie stolarskim oraz charakterystykę prac konserwatorskich i remontowych dotyczących poszczególnych narzędzi

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla hydraulika. Wzór dokumentu Instrukcja BHP na stanowisku hydraulika z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy przedstawia najważniejsze aspekty pracy dot. instalacji wodno-kanalizacyjnych, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla hydraulika powinna znajdować się w łatwo dostępnym miejscu aby każdy pracownik mógł zapoznać się z instrukcjami sprzętu wykorzystywanego na tym stanowisku pracy. Dokument Instrukcji BHP dla hydraulika wskazuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie bhp i ppoż., która odbyła instruktaż zawodowy, posiada odzież ochronną, zapoznana z niniejszą Instrukcja BHP dla hydraulika, może przystąpić do pracy na danym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla hydraulika zawiera elementy dotyczące sprawdzenia stanu technicznego urządzeń instalacji, zapoznania się z topografią miejsca pracy, szczególnie z położeniem układów wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP dla hydraulika definiują czynności jakie pracownik powinien wykonywać podczas konserwacji instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych z uwzględnieniem miejsca pracy tj. wykopy, kanały oraz studzienki. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP dla hydraulika zawiera punkty dotyczące prac zabronionych podczas wypełniania obowiązków oraz prawa powstrzymać się od wykonywania pracy w sytuacjach awaryjnych

Strona 17 z 24