Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów

Zobowiązanie pracownika do zachowania poufności

Zobowiązanie pracownika do zachowania poufności

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności - umowa poufności wzór. Druk pozwala na udokumentowanie wymagań pracodawcy dotyczących dochowania tajemnicy zawodowej przez pracownika. Umowa o zachowanie tajemnicy służbowej zawierana jest pomiędzy stronami, które zobowiązują się do wymiany poufnych materiałów lub wiedzy z zapewnieniem o ich dalszym nierozpowszechnianiu, także po ustaniu zatrudnienia. Umowę poufności zawiera się pomiędzy przedsiębiorstwami lub osobami, które współpracując ze sobą muszą zrozumieć wykorzystywane wzajemnie procesy i rozwiązania dla dalszego rozwoju relacji biznesowych np. w procesach fuzji i przejęć. Mogą być one wzajemne, gdzie obie strony są zobowiązane lub jednostronne - wtedy tylko jedna strona umowy jest zobligowana do utrzymania tajemnicy. W zobowiązaniu do zachowania tajemnicy pracownik deklaruje poufność, nieujawnianie osobom nieupoważnionym i zachowanie tajemnic, które obejmują wszelkie informacje techniczne, technologiczne, prawne i organizacyjne tj. systemy i sieci informatyczne / teleinformatyczne, dane osobowe, i wszelkie inne poufne informacje, do których będzie miał dostęp z tytułu wykonywania obowiązków służbowych, a nie przeznaczone przez pracodawcę do publicznego rozpowszechniania. Umowa o zachowanie poufności wymaga aby z chwilą ustania zatrudnienia, pracownik niezwłocznie zwrócił pracodawcy wszelkie dokumenty oraz inne materiały dotyczące informacji niejawnych firmy (naruszenie zawartego zobowiązania traktowane będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy). Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie, wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę firmy lub ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeśli zagraża to lub narusza interes przedsiębiorcy. Umowa poufności druk darmowy.
ilość stron: 1
typ pliku: dokument Word / doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

🔍 Wyszukaj w serwisie:

Tylko u nas do pobrania:
 1. Aneks
 2. Arkusz
 3. Audyt
 4. Deklaracja
 5. Dokument
 6. Druk
 7. Dziennik
 8. Ewidencja
 1. Faktura
 2. Formularz
 3. Grafik
 4. Harmonogram
 5. Instrukcja
 6. Karta
 7. Kwestionariusz
 8. Likwidacja
 1. Lista Nota
 2. Notatka
 3. Odwołanie
 4. Oświadczenie
 5. Pełnomocnictwo
 6. Pismo
 7. Podanie
 8. Polecenie
 1. Pozwolenie
 2. Prezentacja
 3. Procedura
 4. Protokół
 5. Rachunek
 6. Rejestr
 7. Skierowanie
 8. Standard
 1. Standard
 2. Szablon
 3. Umowa
 4. Upoważnienie
 5. Wezwanie
 6. Wniosek
 7. Wzór
 8. Wykaz
 1. Zapytanie
 2. Zarządzenie
 3. Zaświadczenie
 4. Zawiadomienie
 5. Zeznanie
 6. Zlecenie