Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów

Zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej

Zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej. Odbycie praktyki studenckiej / zawodowej zostaje udokumentowane w postaci zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych. Dokument dla zakładu pracy / opiekuna praktyk. Odbycie praktyki studenckiej zostaje udokumentowane w postaci zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych. Zaświadczenie wypełnia firma / instytucja przyjmująca studenta na praktyki. Podmiot, u którego praktyka została odbyta (osoba kierująca praktyką) potwierdza w zaświadczeniu o odbyciu praktyk swoim podpisem i imienną pieczątką fakt odbycia praktyki ora wystawia praktykantowi ocenę. Zaświadczenie o odbyciu praktyk stanowi podstawę zaliczenia odbytej przez studenta praktyki i zawiera takie elementy jak: termin wykonywania praktyki, miejsce odbywania praktyki, ocena wystawiona praktykantowi. Dokument zaświadczenie o odbyciu praktyki przez studenta powinien także: określać osobę studenta odbywającego praktyki (imię, nazwisko, nr albumu), poświadczać czas odbywania praktyki, wskazywać zakres przedmiotowy odbytej praktyki (szczegółowy opis czynności wykonywanych przez studenta) oraz być podpisany przez osobę reprezentującą jednostkę, w której student odbył praktykę. Dostępny wzór zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej zawiera minimalną treść zaświadczenia o odbyciu praktyk. Wzór ten nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, lecz treść zaświadczenia musi zawierać co najmniej elementy wskazane powyżej.
ilość stron: 1
typ pliku: dokument Word / doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

🔍 Wyszukaj w serwisie:

Tylko u nas do pobrania:
 1. Aneks
 2. Arkusz
 3. Audyt
 4. Deklaracja
 5. Dokument
 6. Druk
 7. Dziennik
 8. Ewidencja
 1. Faktura
 2. Formularz
 3. Grafik
 4. Harmonogram
 5. Instrukcja
 6. Karta
 7. Kwestionariusz
 8. Likwidacja
 1. Lista Nota
 2. Notatka
 3. Odwołanie
 4. Oświadczenie
 5. Pełnomocnictwo
 6. Pismo
 7. Podanie
 8. Polecenie
 1. Pozwolenie
 2. Prezentacja
 3. Procedura
 4. Protokół
 5. Rachunek
 6. Rejestr
 7. Skierowanie
 8. Standard
 1. Standard
 2. Szablon
 3. Umowa
 4. Upoważnienie
 5. Wezwanie
 6. Wniosek
 7. Wzór
 8. Wykaz
 1. Zapytanie
 2. Zarządzenie
 3. Zaświadczenie
 4. Zawiadomienie
 5. Zeznanie
 6. Zlecenie