Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

Oceń ten artykuł
(134 głosów)
gotowy wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Wzór druku zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu uzupełnia dokumentację kierowcy. Prawo wymaga udokumentowania aktywności kierowcy z okresu 28 dni wstecz. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu zostało stworzone w celu udokumentowania i uzasadnienia braku wykresówek z poszczególnych okresów w ciągu ostatnich 28 dni. Jeśli kierowca nie wykonuje w danym dniu przewozu lub wykonywany przewóz nie podlega przepisom obowiązującego rozporządzenia unijnego, w wykazie wykresówek czy wydruków za poprzednie 28 dób nie będzie wykresówki czy wydruku. W takim przypadku kierowca ma obowiązek posiadać wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o dniach wolnych kierowcy, z którego wynika, że we wskazanym terminie nie wykonywał przewozu. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu należy wystawić w przypadku, gdy kierowca między okresami wynikającymi z wykresówek czy wydruków z tachografu: przebywał na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym, miał dzień wolny od pracy, prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 561/2006 lub Umowy AETR, pełnił dyżur poza godzinami pracy lub wykonywał inną pracę z wyłączeniem prowadzenia pojazdu. Zaświadczenie o okresach nieprowadzenia pojazdu wystawia pracodawca i wręcza do podpisu kierowcy przed rozpoczęciem przez niego przewozu drogowego. Dokument potwierdzający fakt nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę ma znaczenie na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, państwa członkowskie mają obowiązek akceptowania formularza, a jego tekstu nie wolno zmieniać. Ważny jest tylko oryginał podpisany przez przedstawiciela firmy i przez kierowcę. Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu nie można wypełniać ręcznie, zabronione jest także nanoszenie zmian za pomocą odręcznych wpisów. W przypadku samozatrudnienia, kierowca podpisuje się dwa razy: jako przedstawiciel firmy oraz jako kierowca. Nie ma obowiązku przechowywania zaświadczeń o okresach nieprowadzeniu pojazdu w siedzibie przedsiębiorstwa, lecz stanowią one stosowny dokument usprawiedliwiający np. fakt nieposiadania wykresówki za dany dzień lub formę uzasadnienie braków w zapisach tachografów

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.