Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów

Skierowanie na badania psychologiczne - Psychotesty kierowców

Skierowanie na badania psychologiczne - Psychotesty kierowców

Wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na badania psychologiczne - Psychotesty kierowców na wstępne / okresowe / kontrolne / profilaktyczne badania lekarskie. Druk skierowania na badania psychologiczne dla kierowców wykonujących transport drogowy czy kierowców pojazdów służbowych. W oparciu o przepisy art. 39k oraz art. 39l ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami) możliwość skierowania pracownika- kierowcę na badanie psychologiczne posiada lekarz medycyny pracy, pracodawca oraz policja. Obowiązkowe badania psychologiczne, psychotesty i testy psychologiczne przechodzą: pracownicy transportu, operatorzy maszyn i wózków widłowych, kierowcy skierowani przez policję, przedstawiciele handlowi oraz inni pracownicy prowadzący zawodowo samochód służbowy kat B. Kierowcy muszą przejść pierwsze badania lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, a następnie poddawać się badaniom okresowym regularnie co 5 lat do ukończenia 60 roku życia( kierowcy starsi podlegają badaniom specjalistycznym co 30 miesięcy). Na badania psychologiczne kierowca musi zgłosić się w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Wzór dokumentu skierowanie na badania psychologiczne - psychotesty kierowców powinno zawierać: pieczęć placówki kierującej na badania, datę i miejscowość, tytuł dokumentu, odniesienie do przepisów, dane kierowcy -imię ,nazwisko, adres, PESEL oraz podpis osoby kierującej pracownika na badanie psychologiczne.
ilość stron: 1
typ pliku: dokument Word / doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

🔍 Wyszukaj w serwisie:

Tylko u nas do pobrania:
 1. Aneks
 2. Arkusz
 3. Audyt
 4. Deklaracja
 5. Dokument
 6. Druk
 7. Dziennik
 8. Ewidencja
 1. Faktura
 2. Formularz
 3. Grafik
 4. Harmonogram
 5. Instrukcja
 6. Karta
 7. Kwestionariusz
 8. Likwidacja
 1. Lista Nota
 2. Notatka
 3. Odwołanie
 4. Oświadczenie
 5. Pełnomocnictwo
 6. Pismo
 7. Podanie
 8. Polecenie
 1. Pozwolenie
 2. Prezentacja
 3. Procedura
 4. Protokół
 5. Rachunek
 6. Rejestr
 7. Skierowanie
 8. Standard
 1. Standard
 2. Szablon
 3. Umowa
 4. Upoważnienie
 5. Wezwanie
 6. Wniosek
 7. Wzór
 8. Wykaz
 1. Zapytanie
 2. Zarządzenie
 3. Zaświadczenie
 4. Zawiadomienie
 5. Zeznanie
 6. Zlecenie