Protokół konieczności

Oceń ten artykuł
(67 głosów)
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół konieczności - wzór. Pełna nazwa dokumentu to protokół konieczności wykonania robót dodatkowych / zamiennych. Druk protokółu konieczności zawiera opis kwestii spornych w umowie stron. Strony powinny traktować protokół konieczności jedynie jako podstawę do sporządzenia umowy na roboty dodatkowe w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp lub podstawę zmian w umowie na zamówienie podstawowe, jeżeli będzie to prawnie możliwe z art. 144 ust. 1 Pzp. Po stwierdzeniu konieczności wykonania robót dodatkowych sporządza się protokół konieczności. W tym protokole zamawiający i wykonawca ustalają zasady rozliczenia za wykonanie dodatkowych prac, wraz ze stawkami na podstawie sporządzonej wyceny szacunkowej. Zamówienia dodatkowe obejmują roboty budowlane wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego, tj. poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub powstały skutek nieprzewidzianej sytuacji. Zamówień dodatkowych nie mogą uzasadniać zaniedbania zamawiającego w planowaniu i przygotowaniu procesu inwestycyjnego (np. błędy lub braki w dokumentacji projektowej, zaniedbania w sprawowaniu nadzoru przez inspektora nadzoru inwestorskiego). Udzielenie zamówienia dodatkowego poprzedzone jest spisaniem przez strony tzw. protokołu konieczności. Wzór dokumentu protokołu konieczności powinien zawierać: miejscowość i datę, tytuł formularza, odniesienie do zawartej umowy (nr umowy, data zawarcia, strony), wynik przeprowadzonej wizji i uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych, załączniki, wskaźniki kalkulacyjne oraz podpisy stron

Dodatkowe informacje

  • ilość stron: 1
  • typ pliku: Dokument Word / doc

1 komentarz

Dodaj komentarz do dokumentu

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.