Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt

Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt wzór druku. Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, regulaminu pracy, potwierdzania czy usprawiedliwiania nieobecności kary: karę upomnienia, karę nagany czy karę pieniężną. Pracodawca nakładając karę jaką jest: upomnienie pracownika, nagana z wpisem do akt czy nagana bez wpisu do akt ma obowiązek powiadomić pracownika o zastosowanej wobec niego karze na piśmie, w którym to pracodawca powinien wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia a także poinformować go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Jak wspomniałem wyżej nagana może zostać wpisana do akt osobowych pracownika. Jednakże jeżeli ma ona być odnotowana w aktach to powinno to zostać wyraźnie zaznaczone w dokumencie . Należy pamiętać że nagana dla pracownika czy upomnienie pracownika jest pismem urzędowym. Na darmowym druku wzoru pisma można wybrać rodzaj kary czy jest to nagana czy upomnienie dla pracownika. W przypadku nagany wybieramy czy z wpisem czy bez wpisu do akt a w przypadku tej ostatniej po roku nienagannej pracy pracownika karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych. Rok nienagannej pracy liczy się od dnia zastosowania tej kary, a nie od dnia zawiadomienia o zastosowanej karze. Upomnienie pracownika / nagana dla pracownika wzór do pobrania za darmo.
ilość stron: 1
typ pliku: dokument Word / doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

artur (2015-01-24 12:28:55)

ciekawe

muu (2014-02-23 16:43:58)

super

Personalny (2013-12-17 10:22:50)

Super.

Ewa (2013-10-24 10:09:01)

Idealny

Eva (2013-10-22 07:46:31)

ok

gosc (2013-10-19 12:54:28)

super

kaj (2013-10-03 08:58:29)

ok

seba (2013-09-25 12:51:43)

wzór ok

bas (2013-09-22 12:36:09)

ok

hola (2013-09-06 09:41:06)

pasuje

Ewa (2013-08-01 13:42:58)

Potrzebne dokumenty i niezbędne w Firmie. treść odpopwiednia

🔍 Wyszukaj w serwisie: