Ewidencja przychodów - ryczałt

Ewidencja przychodów - ryczałt

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja przychodów - ryczałt. Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodu. Druk i szczegółowe zasady prowadzenia ewidencja przychodów z ryczałtu ustalono w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219 poz. 1836 z późn. zm.). Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dedykowany jest dla określonej grupy przedsiębiorców np. przedstawicieli wolnych zawodów, firm udzielających pożyczek pod zastaw czy zakładów handlujący częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W zależności od profilu działalności podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczają się według jednej ze stop oprocentowania w ryczałcie 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%. Przy ryczałcie obowiązuje limit obrotów, po przekroczeniu którego nie będzie możliwe płacenie podatku w tej formie, który wynosi 150 tys. euro. Ewidencja przychodów powinna być prowadzone systematycznie, najczęściej w tabeli. Wzór druku tabeli ewidencji przychodów ryczałt powinien zawierać: tytuł, pieczęć firmy, rok, miesiąc, data wpisu, data uzyskania przychodu oraz numer dowodu na podstawie którego dokonano wpisu. W ewidencji przychodów ryczał znajdują się także zapisy: kwoty przychodu opodatkowanej wg stawki %, przychód ogółem i przychód sumaryczny za dany miesiąc.
ilość stron: 1
typ pliku: dokument Excel / xls

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

aniapi (2014-01-19 13:12:48)

Bardzo czytelny. Super!

Kasia (2013-08-26 11:29:46)

Suuper !!

🔍 Wyszukaj w serwisie: