Czynny żal

Czynny żal

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Czynny żal wzór zawiadomienia . Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest opłacanie w ustawowym terminie podatków oraz składnie w urzędzie skarbowym obligatoryjnych deklaracji. Każde spóźnienia czy pomyłki mogą mieć dla właściciela firmy przykre konsekwencje finansowe takie jak grzywna czy np. mandat skarbowy. W zależności od wielkości przewinienia karą może być czy też wyrok sądowy a nawet pozbawienie wolności. Tym, co może uratować sytuację jest czynny żal czyli oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego. Jak pisałem wcześniej czynny żal to sposób na uniknięcie sankcji karnoskarbowej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Czynny żal jest określeniem nieformalnym, dlatego też tego zwrotu nie znajdziemy w obowiązujących przepisach. Niemniej jednak Art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (kks) stanowi iż, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Potocznie mówiąc czynny żal to donos na siebie samego do urzędu skarbowego czyli skarbówki. W ten sposób mamy duże szanse na to że unikniemy kary, a zapłacimy jedynie zaległy podatek. Ważne, aby czynny żal złożyć zanim organ podatkowy sam stwierdzi popełnienie wykroczenia skarbowego najczęściej jest składany na piśmie, jednak prawo również zezwala na przekazanie go w formie ustnej do protokołu. Złożenie czynnego żalu nie podlega opłacie skarbowej. Czynny żal wzór druku do pobrania za darmo.
ilość stron: 1
typ pliku: dokument Word / Doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

Wyszukaj w serwisie: