Zobowiązanie pracownika do zachowania poufności

4.9 na 5 na podstawie 893 głosów.

Zobowiązanie pracownika do zachowania poufności

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności / umowa poufności wzór. Druk pozwala na udokumentowanie wymagań pracodawcy dotyczących dochowania tajemnicy zawodowej przez pracownika. Umowa o zachowanie tajemnicy służbowej zawierana jest pomiędzy stronami, które zobowiązują się do wymiany poufnych materiałów lub wiedzy z zapewnieniem o ich dalszym nierozpowszechnianiu, także po ustaniu zatrudnienia. Umowę poufności zawiera się pomiędzy przedsiębiorstwami lub osobami, które współpracując ze sobą muszą zrozumieć wykorzystywane wzajemnie procesy i rozwiązania dla dalszego rozwoju relacji biznesowych np. w procesach fuzji i przejęć. Mogą być one wzajemne, gdzie obie strony są zobowiązane lub jednostronne - wtedy tylko jedna strona umowy jest zobligowana do utrzymania tajemnicy. W zobowiązaniu do zachowania tajemnicy pracownik deklaruje poufność, nieujawnianie osobom nieupoważnionym i zachowanie tajemnic, które obejmują wszelkie informacje techniczne, technologiczne, prawne i organizacyjne tj. systemy i sieci informatyczne / teleinformatyczne, dane osobowe, i wszelkie inne poufne informacje, do których będzie miał dostęp z tytułu wykonywania obowiązków służbowych, a nie przeznaczone przez pracodawcę do publicznego rozpowszechniania. Umowa o zachowanie poufności wymaga aby z chwilą ustania zatrudnienia, pracownik niezwłocznie zwrócił pracodawcy wszelkie dokumenty oraz inne materiały dotyczące informacji niejawnych firmy (naruszenie zawartego zobowiązania traktowane będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy). Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie, wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę firmy lub ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeśli zagraża to lub narusza interes przedsiębiorcy.
ilość stron: 1
typ pliku: dokument Word / doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

Wyszukaj w serwisie: