Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów

Arkusz spisu z natury środków trwałych

Arkusz spisu z natury środków trwałych

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Arkusz spisu z natury środków trwałych / Arkusz spisowy. Druk arkusz spisu z natury środków trwałych umożliwia spis mienia / wyposażenia / używanego w firmie. Wyniki spisu z natury trwałych składników majątku należy umieścić na arkuszach spisu z natury i winny być one podpisane przez zespoły spisowe oraz osoby materialnie odpowiedzialne. Arkusze spisu z natury oraz dokumenty pomocnicze używane przy ustalaniu ilości (arkusze obliczeń technicznych szacunki, oświadczenia) stanowią dowody księgowe i muszą być wypełnione prawidłowo. Błędne zapisy należy poprawić przez przekreślenie, wpisanie właściwej treści oraz umieszczenie obok poprawionego zapisu podpisu członka zespołu spisowego i osoby materialnie odpowiedzialnej. Na osobnych arkuszach spisu z natury traktuje się składniki majątkowe niepełnowartościowe i uszkodzone. Wypełniając arkusze spisu z natury stosuje się nazwy, jednostki miary i ilości, szczegółowe określenia z indeksów materiałowych, a przy ich braku - oznaczenia używane w księgowości. Po wpisaniu wszystkich składników majątku i dokonaniu adnotacji o zakończeniu spisu podaje się numer ostatniej pozycji arkusza spisowego. Następnie każdy arkusz spisowy z osobna podpisują wszyscy członkowie komisji inwentaryzacyjnej i osoby materialnie odpowiedzialne. Jeśli przez przypadek w arkuszach zostaną puste wiersze, należy je przekreślić. Po zakończeniu spisu arkusze spisowe muszą trafić do księgowości, gdzie następuje porównanie wyników spisu z natury z danymi figurującymi w księgach rachunkowych. Występujące rozbieżności wyjaśnia komisja inwentaryzacyjną, która ustala przyczyny różnic i przedstawia w swoim protokole ostateczne wnioski dotyczące ich rozliczenia. Nie należy wprowadzać na jednym arkuszu spisu z natury, składników majątkowych powierzonych różnym osobom materialnie odpowiedzialnym.
ilość stron: 7
typ pliku: dokument Word / doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

🔍 Wyszukaj w serwisie:

Tylko u nas do pobrania:
 1. Aneks
 2. Arkusz
 3. Audyt
 4. Deklaracja
 5. Dokument
 6. Druk
 7. Dziennik
 8. Ewidencja
 1. Faktura
 2. Formularz
 3. Grafik
 4. Harmonogram
 5. Instrukcja
 6. Karta
 7. Kwestionariusz
 8. Likwidacja
 1. Lista Nota
 2. Notatka
 3. Odwołanie
 4. Oświadczenie
 5. Pełnomocnictwo
 6. Pismo
 7. Podanie
 8. Polecenie
 1. Pozwolenie
 2. Prezentacja
 3. Procedura
 4. Protokół
 5. Rachunek
 6. Rejestr
 7. Skierowanie
 8. Standard
 1. Standard
 2. Szablon
 3. Umowa
 4. Upoważnienie
 5. Wezwanie
 6. Wniosek
 7. Wzór
 8. Wykaz
 1. Zapytanie
 2. Zarządzenie
 3. Zaświadczenie
 4. Zawiadomienie
 5. Zeznanie
 6. Zlecenie