Arkusz spisu z natury środków trwałych

Arkusz spisu z natury środków trwałych

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Arkusz spisu z natury środków trwałych / Arkusz spisowy. Druk arkusz spisu z natury środków trwałych umożliwia spis mienia / wyposażenia / używanego w firmie. Wyniki spisu z natury trwałych składników majątku należy umieścić na arkuszach spisu z natury i winny być one podpisane przez zespoły spisowe oraz osoby materialnie odpowiedzialne. Arkusze spisu z natury oraz dokumenty pomocnicze używane przy ustalaniu ilości (arkusze obliczeń technicznych szacunki, oświadczenia) stanowią dowody księgowe i muszą być wypełnione prawidłowo. Błędne zapisy należy poprawić przez przekreślenie, wpisanie właściwej treści oraz umieszczenie obok poprawionego zapisu podpisu członka zespołu spisowego i osoby materialnie odpowiedzialnej. Na osobnych arkuszach spisu z natury traktuje się składniki majątkowe niepełnowartościowe i uszkodzone. Wypełniając arkusze spisu z natury stosuje się nazwy, jednostki miary i ilości, szczegółowe określenia z indeksów materiałowych, a przy ich braku - oznaczenia używane w księgowości. Po wpisaniu wszystkich składników majątku i dokonaniu adnotacji o zakończeniu spisu podaje się numer ostatniej pozycji arkusza spisowego. Następnie każdy arkusz spisowy z osobna podpisują wszyscy członkowie komisji inwentaryzacyjnej i osoby materialnie odpowiedzialne. Jeśli przez przypadek w arkuszach zostaną puste wiersze, należy je przekreślić. Po zakończeniu spisu arkusze spisowe muszą trafić do księgowości, gdzie następuje porównanie wyników spisu z natury z danymi figurującymi w księgach rachunkowych. Występujące rozbieżności wyjaśnia komisja inwentaryzacyjną, która ustala przyczyny różnic i przedstawia w swoim protokole ostateczne wnioski dotyczące ich rozliczenia. Nie należy wprowadzać na jednym arkuszu spisu z natury, składników majątkowych powierzonych różnym osobom materialnie odpowiedzialnym.
ilość stron: 7
typ pliku: dokument Word / doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

🔍 Wyszukaj w serwisie: