CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

4.3 na 5 na podstawie 374 głosów.

CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Opis: Dokument - CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy, składamy w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego przypada termin złożenia zeznania rocznego CIT-8. W przypadku podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten przypada na 31 marca kolejnego roku. Gdyby dzień 31 marca przypadł w sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, jako termin złożenia zeznania rocznego należy przyjąć następny dzień po tym dniu. Wzór obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i stosuje się rozliczenia roku podatokowego 2013 / 2014.
ilość stron: 4
typ pliku: dokument Pdf

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

Wyszukaj w serwisie: