Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów

Umowa serwisowa

Umowa serwisowa

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa serwisowa wzór. Umowa ta zobowiązuje dostawców do przeprowadzania przeglądów technicznych i konserwacji mechanicznych urządzeń. Umowa serwisowa polega na objęciu urządzenia opieką serwisową na warunkach, które są ustalone indywidualne (w oparciu o kartę gwarancyjną oraz przepisy kodeksu cywilnego). Podpisanie stałej umowy serwisowej pozwoli zminimalizować koszty obsługi serwisowej, a także zapewni nabywcy szybką reakcję w przypadku awarii urządzeń dostarczonych przez dostawcę. Stała i długoterminowa obsługa serwisowa oferuje możliwość zawarcia umowy serwisowej, która gwarantuje klientowi zmniejszenie ryzyka ponoszenia trudnych do zaplanowania i przewidzenia kosztów związanych z utrzymywaniem urządzenia w stanie zapewniającym stałą gotowość do pracy. W ramach umowy serwisowej firma gwarantuje otoczenie obsługą serwisową sprzętu, w taki sposób aby urządzenie było w idealnym stanie technicznym zapewniającym bezawaryjną pracę. Umowa serwisowa oferuje klientowi skrócenie do minimum ewentualnej przerwy w pracy urządzenia, a w razie konieczności zapewnienie urządzenia zastępczego. Wzór dokumentu umowy serwisowej powinien zawierać: miejscowość, datę, tytuł, dane zleceniodawcy oraz serwisanta, zdefiniowany rodzaj zlecenia serwisowego oraz obowiązki serwisant. Formularz umowy serwisowej uwzględnia także: terminy realizacji zlecenia, formy regulacji finansowych, czas trwania umowy i okres jej wypowiedzenia, odwołanie do przepisów kodeksu cywilnego oraz podpisy zleceniodawcy i serwisanta.
ilość stron: 3
typ pliku: dokument Word / doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

🔍 Wyszukaj w serwisie:

Tylko u nas do pobrania:
 1. Aneks
 2. Arkusz
 3. Audyt
 4. Deklaracja
 5. Dokument
 6. Druk
 7. Dziennik
 8. Ewidencja
 1. Faktura
 2. Formularz
 3. Grafik
 4. Harmonogram
 5. Instrukcja
 6. Karta
 7. Kwestionariusz
 8. Likwidacja
 1. Lista Nota
 2. Notatka
 3. Odwołanie
 4. Oświadczenie
 5. Pełnomocnictwo
 6. Pismo
 7. Podanie
 8. Polecenie
 1. Pozwolenie
 2. Prezentacja
 3. Procedura
 4. Protokół
 5. Rachunek
 6. Rejestr
 7. Skierowanie
 8. Standard
 1. Standard
 2. Szablon
 3. Umowa
 4. Upoważnienie
 5. Wezwanie
 6. Wniosek
 7. Wzór
 8. Wykaz
 1. Zapytanie
 2. Zarządzenie
 3. Zaświadczenie
 4. Zawiadomienie
 5. Zeznanie
 6. Zlecenie