Umowa serwisowa

Umowa serwisowa

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa serwisowa wzór. Umowa ta zobowiązuje dostawców do przeprowadzania przeglądów technicznych i konserwacji mechanicznych urządzeń. Umowa serwisowa polega na objęciu urządzenia opieką serwisową na warunkach, które są ustalone indywidualne (w oparciu o kartę gwarancyjną oraz przepisy kodeksu cywilnego). Podpisanie stałej umowy serwisowej pozwoli zminimalizować koszty obsługi serwisowej, a także zapewni nabywcy szybką reakcję w przypadku awarii urządzeń dostarczonych przez dostawcę. Stała i długoterminowa obsługa serwisowa oferuje możliwość zawarcia umowy serwisowej, która gwarantuje klientowi zmniejszenie ryzyka ponoszenia trudnych do zaplanowania i przewidzenia kosztów związanych z utrzymywaniem urządzenia w stanie zapewniającym stałą gotowość do pracy. W ramach umowy serwisowej firma gwarantuje otoczenie obsługą serwisową sprzętu, w taki sposób aby urządzenie było w idealnym stanie technicznym zapewniającym bezawaryjną pracę. Umowa serwisowa oferuje klientowi skrócenie do minimum ewentualnej przerwy w pracy urządzenia, a w razie konieczności zapewnienie urządzenia zastępczego. Wzór dokumentu umowy serwisowej powinien zawierać: miejscowość, datę, tytuł, dane zleceniodawcy oraz serwisanta, zdefiniowany rodzaj zlecenia serwisowego oraz obowiązki serwisant. Formularz umowy serwisowej uwzględnia także: terminy realizacji zlecenia, formy regulacji finansowych, czas trwania umowy i okres jej wypowiedzenia, odwołanie do przepisów kodeksu cywilnego oraz podpisy zleceniodawcy i serwisanta.
ilość stron: 3
typ pliku: dokument Word / doc

Dodaj komentarz:

Twój Nick / Imię:

Twój komentarz:

Wasze komentarze:

🔍 Wyszukaj w serwisie: