Korzystanie z witryny www.procedurawfirmie.pl oznacza zgode na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Akceptuje Polityke plików cookies (Nie pokazuj mi wiecej tego powiadomienia).
Procedura w firmie
 Witaj
dzisiejsza data to:
2014-07-24
ostatnia aktualizacja strony:
2014-05-27
Wyszukaj w serwisie:
Ostatnio pobrane dokumenty
Ewidencja sprzedaży VAT
Skierowanie pracownika na badania lekarskie
Świadectwo pracy
Najnowsze dokumenty
Instrukcja BHP obsługa piekarnika gazowego
Instrukcja BHP obsługa piekarnika węglowego
Instrukcja BHP obsługa piekarnika elektrycznego

 

Formularze, wzory dokumentów

Wzory dokumentów, umowy, gotowe formularze do pobrania. Pobieraj za darmo!

Liczba plików do pobrania to 293 strona 3 z 30

DT 002 Wykonywanie napraw maszyn i urządzeń
Tytuł: Wykonywanie napraw maszyn i urządzeń
Opis:Cel procedury stanowi określenie standardów i zasad naprawy maszyn, urządzeń i obiektów z zachowaniem bezpieczeństwa poprzez naprawę usterek, korygowanie błędów występujących na maszynach czy urządzeniach. Procedura składa się z 8 modułów: 1 Cel procedury, 2 Zastosowanie, 3 Słownictwo, 4 Odpowiedzialność, 5 Opis postępowania, 6 Dokumenty związane, 7 Załączniki, 8 Ewidencja zmian procedury. Procedura została napisana w formie instrukcji punkt po punkcie.
Pobierz procedurę
ilość stron: 8typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: procedura DT 
GD 021 Protokół przekazania sprzętu / mienia
Tytuł: Protokół przekazania sprzętu / mienia
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania sprzętu / mienia. Protokół umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy powierzonego pracownikowi (np. przekazanie komputera PC, przekazanie aparatu fotograficznego, przekazanie laptopa, przekazanie narzędzi). Protokół przekazania sprzętu ułatwia usystematyzowanie zarchiwizowanie i zapanowanie nad posiadanym mieniem. Protokół przekazania sprzętu można również wzbogacić o klauzule odpowiedzialności materialnej nałożonej na użytkownika w przypadku zniszczenia czy utraty powierzonego mienia.
Pobierz procedurę za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: protokół przekazanie mienie 
GD 022 Wniosek o becikowe
Tytuł: Wniosek o becikowe
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o becikowe wzór wniosku o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywał termin 3 miesięcy). Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest jednorazowa. Wniosek o becikowe złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty: 1 dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe; 2 skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka; 3 pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe; 4 zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży .
Pobierz procedurę za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: wniosek becikowe dziecko  
GD 023 Oświadczenie o niepobieraniu becikowego
Tytuł: Oświadczenie o niepobieraniu becikowego
Opis: wzór / szablon dokumentu - wniosek / formularz o nie pobieraniu gdziekolwiek wcześniej jednorazowej zapomogi tytułu urodzenia się dziecka.
Pobierz procedurę za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: oświadczenie becikowe dziecko   
GD 024 Zaświadczenie lekarskie - becikowe
Tytuł: Zaświadczenie lekarskie - becikowe
Opis: wzór / szablon dokumentu - zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
Pobierz procedurę za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: zaświadczenie becikowe dziecko 
GD 025 Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia
Tytuł: Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - protokół sprawdzenia / diagnozy poprawności działania urządzenia / maszyny czy innego dowolnego sprzętu używanego firmie / fabryce / biurze.
Pobierz procedurę za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: protokół sprawdzenie urządzenie 
GD 026 Protokół odebrania dzieła
Tytuł: Protokół odebrania dzieła
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - protokół odebrania dzieła, dokument pozwalający sfinalizować transakcje pomiędzy wykonującym a zamawiającym jaką jest wykonanie przedmiotu umowy o dzieło....
Pobierz procedurę za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa dzieło protokół odbiór  
GD 027 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Tytuł: Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - podanie o rozwiązanie / wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron / Wypowiedzenie umowy przez pracownika. Dokument dla pracownika chcącego rozwiązać umowę o pracę.
Pobierz procedurę za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa rozwiązanie umowy praca dzieło agencja  
GD 028 Świadectwo pracy
Tytuł: Świadectwo pracy
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Świadectwo pracy - dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem, lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jego treść, tryb wydawania oraz prostowania reguluje Kodeks Pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282). Pracodawca nie może uzależniać wydania tego dokumentu od dokonania rozliczeń z pracownikiem. W razie śmierci pracownika, z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.
Pobierz procedurę za darmo
ilość stron: 3typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa praca dzieło agencja swiadectwo  
GD 029 Protokół odbioru sprzętu / urządzenia
Tytuł: Protokół odbioru sprzętu / urządzenia
Opis: wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru sprzętu / urządzeń dostarczanych do / odbieranych w firmie. Druk umożliwia udokumentowanie /sprawdzenie czy dostarczony / zakupiony / wynajmowany sprzęt spełnia wymogi zawarte w umowie.
Pobierz procedurę za darmo
ilość stron: 2typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: protokół odbiór urządzenie 
GD 30 Rozliczenie delegacji - druk
Tytuł: Rozliczenie delegacji - druk
Opis: wzór / szablon dokumentu - Rozliczenie delegacji - druk. Darmowy wzór druku rozliczenia delegacji zagranicznej jak i krajowej. Druk rozliczenie delegacji umożliwia rozliczenie kosztów, wydatków, zaliczek, diety, ryczałtów oraz innych źródeł finansowania jak karty kredytowe. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 marca 2013 roku to rozliczenie kosztów podróży dokonuje pracownik wypełniając i składając druk delegacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
Pobierz procedurę za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Excel / xls

Tagi: formularz delegacja rozliczenie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 natępna