Korzystanie z witryny www.procedurawfirmie.pl oznacza zgode na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Akceptuje Polityke plików cookies (Nie pokazuj mi wiecej tego powiadomienia).
 Witaj
dzisiejsza data to:
2014-11-01
ostatnia aktualizacja strony:
2014-10-10
Wyszukaj w serwisie:
Ostatnio pobrane dokumenty
Rachunek uproszczony
Druk delegacji - rozliczenie
Umowa zlecenie z kierowcą - dla zleceniodawcy
Najnowsze dokumenty
Instrukcja BHP obsługa piekarnika gazowego
Instrukcja BHP obsługa piekarnika węglowego
Instrukcja BHP obsługa piekarnika elektrycznego

 

Formularze, wzory dokumentów

Wzory dokumentów, umowy, gotowe formularze do pobrania. Pobieraj za darmo!

Liczba plików do pobrania to 293 strona 2 z 30

BHP 003 Izolowanie niebezpiecznych źródeł energii
Tytuł: Izolowanie niebezpiecznych źródeł energii
Opis:określenie zasad postępowania podczas izolacji źródeł niebezpiecznej energii. Procedura lockout - tagout (LOTO) czyli zablokuj i oznacz.
Pobierz%20procedurę
ilość stron: 8typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: procedura bezpieczeństwo BHP DT 
GD 011 Oświadczenie do rozliczenia delegacji
Tytuł: Oświadczenie do rozliczenia delegacji
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - oświadczenie / rozliczenie delegacji zarówno krajowej jak i zagranicznej. Formularz umożliwia odebranie ekwiwalentu za wyżywienie przysługujące podczas wyjazdu służbowego.
Pobierz%20procedurę%20za%20darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: oświadczenie delegacja formularz 
GD 012 Karta zlecenia prac dla DT / DUR
Tytuł: Karta zlecenia prac dla DT / DUR
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Zlecenie naprawy dla DUR / DT. Formularz pomaga dokumentować zlecone prace czy naprawy dla działu technicznego / działu utrzymania ruchu. Wzór druku użyteczny zarówno dla zleceniodawcy jakim w firmie może być kierownik produkcji magazyny czy logistyki jak i zleceniobiorcy - kierownika działu technicznego.
Pobierz%20procedurę%20za%20darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Excel / xls

Tagi: karta formularz DT DUR praca 
GD 013  Kwestionariusz osobowy
Tytuł: Kwestionariusz osobowy
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Kwestionariusz osobowy, formularz pozwalający zebrać / zaktualizować dane osobowe pracownika. Formularz zawiera pola m. in.: wykształcenie / doświadczenie zawodowe / znajomość języków itd.
Pobierz%20procedurę%20za%20darmo
ilość stron: 2typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: formularz pracownik praca 
GD 014 Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt
Tytuł: Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt wzór druku. Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, regulaminu pracy, potwierdzania czy usprawiedliwiania nieobecności kary: karę upomnienia, karę nagany czy karę pieniężną. Pracodawca nakładając karę jaką jest: upomnienie pracownika, nagana z wpisem do akt czy nagana bez wpisu do akt ma obowiązek powiadomić pracownika o zastosowanej wobec niego karze na piśmie, w którym to pracodawca powinien wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia a także poinformować go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Jak wspomniałem wyżej nagana może zostać wpisana do akt osobowych pracownika. Jednakże jeżeli ma ona być odnotowana w aktach to powinno to zostać wyraźnie zaznaczone w dokumencie . Należy pamiętać że nagana dla pracownika czy upomnienie pracownika jest pismem urzędowym. Na darmowym druku wzoru pisma można wybrać rodzaj kary czy jest to nagana czy upomnienie dla pracownika. W przypadku nagany wybieramy czy z wpisem czy bez wpisu do akt a w przypadku tej ostatniej po roku nienagannej pracy pracownika karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych. Rok nienagannej pracy liczy się od dnia zastosowania tej kary, a nie od dnia zawiadomienia o zastosowanej karze. Upomnienie pracownika / nagana dla pracownika wzór do pobrania za darmo.
Pobierz%20procedurę%20za%20darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: formularz pracownik praca upomnienie nagana 
GD 015 Oświadczenie do umowy zlecenie
Tytuł: Oświadczenie do umowy zlecenie
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - oświadczenie do umowy zlecenie. Formularz dla osoby zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia.
Pobierz%20procedurę%20za%20darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa oświadczenie zlecenie 
GD 016 Zawiadomienie o prowadzeniu działalności
Tytuł: Zawiadomienie o prowadzeniu działalności
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Formularz zawiadomienia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Formularz wypełnia pracownik powiadamiający pracodawcę.
Pobierz%20procedurę%20za%20darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: zawiadomienie działalność gospodarcza  
GD 017 Umowa o pracę
Tytuł: Umowa o pracę
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o pracę. Wzór druku jednej z najczęściej zawieranych rodzajów umowy o pracę jakim jest właśnie umowa o pracę. Druk zawiera warianty umowy: na czas określony, na czas nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy, na zastępstwo.
Pobierz%20procedurę%20za%20darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa praca 
GD 018 Umowa zlecenie - wzór
Tytuł: Umowa zlecenie - wzór
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa zlecenie. Wzór druku jednej z form zawarcia umowy o pracę jakim jest umowa zlecenie. Druk umowy zlecenie której przedmiotem jest wykonanie określonej czynności zlecanej pracownikowi przez pracodawcę. Umowa zlecenie może być dla pracodawcy tanim rozwiązaniem jednak jej koszty zależą od konkretnej sytuacji. W ostatnim czasie wiele mówi się na temat umów cywilnoprawnych. Z uwagi na fakt, że są one tanią formą zatrudnienia coraz częściej stosowane są one niewłaściwie. Warto podkreślić, że umowa zlecenie nie może zastępować tradycyjnej umowy o pracę. Jeśli pracownik pracuje w określonych godzinach, w siedzibie pracodawcy i pod jego kierownictwem stosowanie umów zleceń jest niewłaściwe i grozi karą nałożoną ze strony inspekcji pracy. Umowy zlecenia z zasady zostały powołane jako umowy służące regulacji krótkotrwałych prac dodatkowych. Jeśli chodzi o koszty umowy zlecenia to sprawa wygląda następująco: najniższe są w przypadku studentów poniżej 26 roku życia oraz osób, które pracują w innym miejscu w oparciu o umowę o pracę. Większe koszty będzie musiał ponieść pracodawca, który zatrudnia na zlecenie na przykład trzydziestolatka niezatrudnionego w innym miejscu. Jednak i tutaj koszty mogą okazać się niższe niż przy umowie o pracę gdyż nie obowiązuje płaca minimalna i takie zlecenie można zawrzeć na przykład na kwotę 500 zł, od której to kwoty proporcjonalnie trzeba będzie odprowadzić składki i podatek dochodowy. Pracodawca zatrudniający na umowę zlecenie oszczędza jednak na wiele innych sposobów. Nie musi płacić za badania wstępne, szkolenia BHP, nie musi kupować odzieży roboczej ani prowadzić skomplikowanej ewidencji kadrowej. A wiec jeżeli chcesz skorzystać w umowy zlecenie jako formy zatrudnienia zapraszam do pobrania darmowego wzoru druku.
Pobierz%20procedurę%20za%20darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa zlecenie 
GD 019 Umowa o dzieło
Tytuł: Umowa o dzieło
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o dzieło wzór. Druk jednej z form zawarcia umowy o pracę jakim jest umowa o dzieło. Druk umowy o dzieło której przedmiotem jest wykonanie określonego „zadania” dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Wykonujący zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia gotowego rezultatu i tylko za to należy mu się wynagrodzenie z tytułu tej umowy. Umowa o dzieło wygasa automatycznie gdy zamawiający odbierze zamawiany produkt bez zastrzeżeń. Obowiązkiem wykonującego jest dostarczyć dzieło wykonane sposób prawidłowy i w terminie określonym w umowie a zamawiającego przede wszystkim odebrania dzieła i wypłacenie za nie wynagrodzenia. Nadmienić należy iż zleceniodawca może: kontrolować wykonanie dzieła, żądać jego wydania i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła, zarówno fizyczne jak i prawne. Warto wspomnieć że wszystkie roszczenia wynikające z odebrania wadliwego przedmiotu umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od jego odebrania. Umowa o dzieło wzór darmowy do pobrania.
Pobierz%20procedurę%20za%20darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa dzieło 
GD 020 Umowa agencyjna
Tytuł: Umowa agencyjna
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - umowa agencyjna, to umowa na podstawie której przyjmujący zlecenie agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie zleceniodawcy albo do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy.
Pobierz%20procedurę%20za%20darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa agencja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 natępna