czwartek, 11 luty 2016 17:48

Jak napisać instrukcję BHP

Napisał
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Jak napisać instrukcję BHP

 • Chcesz stworzyć instrukcję BHP, a nie wiesz od czego zacząć?
 • Szef zlecił ci napisanie instrukcji bezpieczeństwa i potrzebujesz wskazówek jak wywiązać się z zadania?
 • Oto kilka porad, jak napisać poprawną Instrukcję BHP.
 • PO CO WŁAŚCIWIE TA INSTRUKCJA BHP

  Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy są dokumentami wymaganymi prawnie, które zgodnie z przepisami powinny znajdować się w każdej firmie, zakładzie pracy, placówce, organizacji czy urzędzie. Zgodnie z artykułem 237 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki i Spraw Socjalnych (z 1997 i 2002 r.), przygotowane specyfikacje mają za zadanie precyzować wszelkie zalecenia bezpieczeństwa dotyczące czynności na stanowisku pracy, przed przystąpieniem do standardowych zadań, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu. Pracodawca jest zobowiązany do sporządzania, ujmowania w dokumentach niezbędnych zgodnych z literą prawa informacji, posiadania skatalogowanych wytycznych bhp oraz udostępniania ich pracownikom. W przypadku braku tego formalnego elementu skierowanego do pracownika może wzrosnąć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych i potencjalnie wypadkowych zagrażających jego zdrowiu lub życiu.

  TYLKO KTO MA TO NAPISAĆ

  Z ogólnych przepisów BHP wynika, ze to pracodawca ma zapewnić dostępność wspomnianej dokumentacji. Zapewnić, nie oznacza że powinien je napisać; również pracownik resortu bhp w firmie nie ma takiego obowiązku. Zakładowy inspektor Health and Safety może jedynie opiniować wykonane formularze. Wiec kto powinien je przygotować? Najczęściej specyfikacje te przygotowują kierownicy, koordynatorzy, mistrzowie lub brygadziści odpowiedzialni za swoje działy. Dzieje się tak, ponieważ to waśnie oni znajdują się najbliżej danego procesu operacyjnego, handlowego lub produkcyjnego. To przedstawiciele głównych obszarów w firmie najlepiej znają zagrożenia, uwarunkowania wynikające z eksploatacji danego sprzętu, tryb i sposób pracy który powinien być przyjazny i gwarantować wykonywanie czynności z eliminacją niewłaściwego postepowania oraz poprawną reakcję w momencie wystąpienia niebezpieczeństwa.

  DOBRA INSTRUKCJA, CZYLI JAKA

  Taka, która posiada merytoryczną zawartość, zgodnie z wytycznymi kodeksu pracy. Ujęte w formularzu BHP wskazówki, powinny dotyczyć prac, które mogą się wiązać z możliwością wystąpienia niebezpieczeństwa, gdzie zagrożone jest życie lub zdrowia personelu podczas pracy i zorganizowanych, powiązanych ze sobą procesów technologicznych. Instrukcja BHP powinna uwzględnić zagrożenia wskazane w ocenie ryzyka, oraz sytuacje potencjalnie wypadkowe lub niebezpieczne. Poprawnie przygotowany dokument powinien być dedykowany obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych oraz obchodzeniu się z materiałami, które są szkodliwe dla zdrowia np. używania niebezpiecznych substancji i związków chemicznych (zgodnie z opisem w kartach charakterystyk). Wymagany punkt instrukcji BHP stanowi spis zasad zachowania się w sytuacji awarii, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z K.P pracodawca powinien przeprowadzić konsultacje z pracownikami dotyczące powstających opracowań.

  PODSTAWOWE ZAGADNIENIA INSTRUKCJI BHP

  Prawidłowo przygotowany szablon powinien zawierać tytuł, oraz cztery do pięciu podstawowych punktów, z podpunktami rozwinięciami. W formularzu powinny być zawarte informacje dotyczące czynności przed, w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu, wraz z zrachowaniami niedozwolonymi. W punkcie podsumowania, wskazane jest dodanie uwagi o możliwości powstrzymania się pracownika od obowiązków oraz postępowanie w czasie zaistnienia wypadku przy pracy, awarii lub pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy. Schemat poniżej.

  1. Tytuł instrukcji
  2. Uwagi ogólne:
  3. Czynności pracownika przed rozpoczęciem pracy:
  4. Czynności podczas pracy:
  5. Czynności zabronione pracownikowi.
  6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
  7. Czynności po zakończeniu pracy.
  8. W przypadku stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinno się uwzględnić informacje z kart charakterystyki tych substancji i preparatów

  GDZIE ZNAJDĘ INSTRUKCJĘ?

  Pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i informować załogę o zasadach bezpiecznego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, a pracownicy zapoznać się z dokumentami i potwierdzić to na piśmie (podpisany dokument przechowywany jest w aktach osobowych). Personel powinien mieć możliwość skorzystania z instrukcji, chodź ich obecność na maszynach lub przy urządzeniach nie jest wymogiem. Dlatego specyfikacje BHP powinny znajdować się w dedykowanym ogólnodostępnym segregatorze na recepcji, biurach wydziałów, pomieszczeniach kierowniczych lub poprzez dystrybucję drogą mailową. Pomimo braku nakazu do najczęściej publikowanych i rozwieszanych instrukcji należą: instrukcja mycia rąk, pierwszej pomocy, ewakuacji, postępowania z substancjami niebezpiecznymi oraz reagowania w sytuacji wystąpienia wypadku lub pożaru.

  Czytany 3995 razy

  Więcej w tej kategorii: Szkolenie - formy i techniki szkoleń »

  Dodaj komentarz do dokumentu

  Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.